Djelatnost ortopedije bavit ce se dijagnostikom i liječenjem bolesti sustava za kretanje u odraslih i djece. U dijagnostici ce se koristiti ultrazvučni aparat te računalna aparatura za podoskopski pregled stopala i hoda sa mogućnošću izrade ortopedskih uložaka. U liječenju će se primjenjivati punkcije zglobova te aplikacije najnovijih lijekova za degenerativne bolesti zglobova, tetiva i mišića (injekcije i blokade). Po potrebi obavljamo i usluge u vidu kućnih posjeta.