Specijalizacija Psihijatrija
Titula Doktor Medicine
Područja ekspertize
  • Psihoterapija
  • Dječja i adolescentna psihijatrija