DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA

 

Opis postupka/usluge Cijena u kn
Specijalistički pregled 350,00
Kontrolni specijalistički pregled 250,00
Subspecijalistički pregled 400,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 300,00
Konzultacija 200,00
Konzultacija uz nalaz specijaliste 300,00
Pregled u kući (od 6h do 22h) 400,00
Pregled u kući (od 22h do 6h) 450,00
Pregled u kući nedjeljom i blagdanom 450,00
Kontrolni pregled u kući 300,00
Mikološka obrada 300,00
Ekscizija (ovisno o broju) 500,00
Ekskohleacija moluski i kondiloma (ovisi o broju) 50,00
Otvaranje cista milija 150,00
Dermatoskopija –  mala 250,00
Dermatoskopija –  velika 500,00
Ekskohleacija moluski i kondiloma (1-5 kom) 100,00
Ekskohleacija moluski i kondiloma (5-15 kom) 180,00
Ekskohleacija moluski i kondiloma (više od 15 kom) 280,00
Ekskohleacija klavusa 200,00
Krioterapija (do 5 mjesta) 130,00
Krioterapija (5 – 10 mjesta) 220,00
Krioterapija (više od 10 mjesta) 250,00
Elektrokoagulacija – jedna lezija 120,00
Elektrokoagulacija – mala 300,00
Elektrokoagulacija – velika 500,00
Previjanje s hidrokoloidnom oblogom 250,00
Pretrage „wood“ lampom 150,00

INTERNA MEDICINA

 

Opis postupka/usluge Cijena u kn
Specijalistički pregled 350,00
Kontrolni specijalistički pregled 250,00
Subspecijalistički pregled 400,00
EKG s očitanjem 150,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 300,00
Konzultacija 200,00
Konzultacija uz nalaz specijaliste 300,00

PSIHIJATRIJA

 

Opis postupka/usluge Cijena u kn
Specijalistički pregled 350,00
Kontrolni specijalistički pregled 250,00
Subspecijalistički pregled 400,00
Kontrolni subspecijalistički pregled 300,00
Konzultacija 200,00
Konzultacija uz nalaz specijaliste 300,00
Grupna psihoterapija – mala grupa (po osobi) 100,00
Individualna psihoterapija (po seansi) 400,00
Obiteljska i bračna psihoterapija (po seansi) 400,00

DIJAGNOSTIČKI UZV I CD

 

Opis postupka/usluge Cijena u kn
Specijalistički pregled 350,00
Kontrolni specijalistički pregled 250,00
Konzultacija 200,00
Konzultacija uz nalaz specijaliste 300,00
UZV abdomena 280,00
UZV dojki 280,00
UZV jedne dojke 180,00
UZV + CD dojki 400,00
UZV aksila 220,00
UZV vrata 280,00
UZV štitnjače 240,00
UZV + CD abdominalne aorte 360,00
UZV portalne cirkulacije + CD portalnog sliva 380,00
UZV površinskih struktura 220,00
UZV lokomotornog sustava 250,00
UZV bubrega 250,00
UZV + CD bubrega 380,00
UZV mokraćnog mjehura 250,00
UZV prostate 250,00
CD karotida obostrano 400,00
CD arterija po ekstremitetu 200,00
CD arterija obostrano 400,00
CD vena po ekstremitetu 200,00
CD vena obostrano 400,00
UZV + CD srca 500,00