Specijalizacija Psihijatrija
Titula Profesor Doktor Znanosti
Područja ekspertize
  • Psihoterapija
  • Biološka psihijatrija