Specijalizacija Psihijatrija i psihoterapija
Titula Doktor Medicine