Specijalizacija Interna medicina
Titula Magistar Znanosti
Područja ekspertize
  • Reumatologija
  • Autoimune bolesti